Maximumdiscount
10%
until Jul 2024
CAMPAIGN WILL END IN

Promotion ຮ່ວມ

SSL ແມ່ນຫຍັງ?​

SSL ຫຍໍ້ມາຈາກ Secure Sockets Layer ເປັນການເຂົ້າລະຫັດລະຫວ່າງຕົ້ນທາງ (Server​)​ ກັບປາຍທາງ (User)​ ເພື່ອປ້ອງກັນການລັກຂໍ້ມູນຈາກ Hacker ພາຍໃນປີນີ້ Google ມີນະໂຍບາຍໃຫ້ທຸກເວັບໄຊທ໌ຕ້ອງຕິດຕັ້ງ SSL ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ບໍ່ສະນັ້ນແລ້ວ Google ຈະຂຶ້ນຂໍ້ຄວາມວ່າ ເວັບໄຊທ໌ບໍ່ປອດໄພ ຫລື Not Secure​ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊທ໌ຂາດຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື ຄາດວ່າພາຍໃນປີນີ້ 50% ຂອງເວັບໄຊທ໌ທັງຫມົດໃນລາວຈະຕິດຕັ້ງ SSL ເຊິ່ງໃນຕ່າງປະເທດເວັບໄຊທ໌ຫລາຍກວ່າ 90% ຕິດຕັ້ງ SSL ກັນຫມົດແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊທ໌ມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືເພີ່ມຫລາຍຂຶ້ນ ຄຸ້ມຄ່າແນ່ນອນ !​

SSL ຂອງເຮົາດີກວ່າບ່ອນອື່ນແບບໃດ?

ເຈົ້າດຽວທີ່ລູກຄ້າສາມາດຈັດການ SSL ໄດ້ເອງທັງຫມົດຜ່ານ Control Panel

ເຮົາໄດ້ພັດທະນາ Control Panel ເພື່ອໃຫ້
ລູກຄ້າສາມາດຈັດການຄີ SSL ໄດ້ເອງທັງຫມົດ
ດ້ວຍຕົນເອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານເຈົ້າຫນ້າທີ່ ເພື່ອ
ຄວາມສະດວກວ່ອງໄວໃນການຈັດການ SSL
ເຊິ່ງເຮົາເປັນເຈົ້າທຳອິດໃນລາວເພາະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ
ເຈົ້າອື່ນລູກຄ້າຈະຕ້ອງແຈ້ງທຸກເລື່ອງຜ່ານເຈົ້າຫນ້າ
ທີ່ເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ສາມາດຈັດການໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ

ຈັດກຽມເອກະສານທັງຫມົດໃຫ້ກັບລູກຄ້າ (ສຳລັບ OV ແລະ EV)

ທີມງານຂອງເຮົາຈະເປັນຜູ້ຈັດກຽມເອກກະສານ
ໃຫ້ທັງຫມົດທີ່ຕ້ອງໃຊ້ງານສຳລັບການອອກຄີ
SSL(ລູກຄ້າມີຫນ້າທີ່ເຊັນເອກກະສານຢ່າງດຽວ)
ບໍລິການໃນສ່ວນນີ້ຈະຊ່ວຍປະຢັດເວລາ ແລະ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ລູກຄ້າເປັນຢ່າງຍິ່ງ ເພາະ
ລູກຄ້າ 95% ບໍ່ເຄີຍຊື້ SSL ມາກ່ອນຈິ່ງບໍ່ຮູ້ຂັ້ນ
ຕອນໃນການຈັດກຽມເອກກະສານ ເຮັດໃຫ້ການ
ອອກຄີ SSL ເປັນໄປຢ່າງຫລ້າຊ້າຫລືບໍ່ສາມາດ
ອອກໄດ້

ລູກຄ້າສາມາດເລືອກວັນແລະເວລາທີ່ສະດວກ ເພື່ອໃຫ້ Audit ໂທຢຶນຢັນຕົວຕົນ

ເປັນບໍລິການພິເສດສະເພາະທີ່ເຮົາບ່ອນດຽວ
ເນື່ອງຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຈົ້າອື່ນເປັນພຽງ
Reseller ຈິ່ງບໍ່ສາມາດກຳນົດວັນເວລາໃຫ້
ຕ່າງປະເທດໂທຢືນຢັນຕົວຕົນໄດ້ ແຕ່ເຮົາ
ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ SSL Provider ໂດຍ
ກົງຈິ່ງເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເລືອກວັນແລະ
ເວລາທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຝ່າຍກວດສອບໂທຢືນຢັນ
ຕົວຕົນ (ສ່ວນຫລາຍບ່ອນອອກຄີ SSL
ບໍ່ຄ່ອຍຈະຕິດບັນຫາໃນຂໍ້ນີ້)

ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ຖ້າຊ່ວຍເຫລືອ ເຊິ່ງມີຄວາມຮູ້ຄວາມຊຳນານດ້ານ SSL ໂດຍສະເພາະ

ລູກຄ້າຈະມີຄວາມອຸ່ນໃຈໃນການຊື້ SSL ກັບ
ເຮົາເພາະເຮົາເປັນບໍລິສັດໃນປະເທດລາວ
ທີ່ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະເພາະທາງ SSLສຳລັບ
ຊ່ວຍເຫລືອໃນທຸກໆດ້ານບໍ່ວ່າຈະເປັນການ
ອອກຄີ, ຕໍ່ອາຍຸ, ຈັດກຽມເອກກະສານ
ແລະ ອື່ນໆ ຖ້າລູກຄ້າຕິດບັນຫາການໃຊ້ງານ
ສາມາດໂທຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ຕະຫລອດເວລາ

ເຮົາບໍ່ແມ່ນ Reseller ແຕ່ເປັນ SSL Provider ໂດຍກົງ

ເຮົາເປັນພຽງເຈົ້າດຽວໃນປະເທດລາວທີ່ບໍ່ແມ່ນ Reseller ເຮົາເປັນບໍລິສັດທີ່ສາມາດອອກຄີ SSL ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຈັດການ SSL ໃນທຸກຂັ້ນຕອນໄດ້ໄວກວ່າບ່ອນອື່ນ ບໍ່ວ່າລູກຄ້າຈະມີບັນຫາໃດໆ ອີເມວເຈົ້າຂອງໂດເມນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ, ເບີຕິດຕໍ່ຍົກເລີກໄປແລ້ວ ແລະ ອື່ນໆ ເຮົາສາມາດແກ້ໄດ້ທຸກບັນຫາແລະອອກຄີ SSL ໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ໃນທຸກເຄສ
* ລາຄາຍັງບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

Alpha SSL

Alpha SSL

ເຫມາະສຳລັບເວັບໄຊທ໌ທົ່ວໄປທີ່ພຽງແຕ່ຕ້ອງການໃຊ້ງານ https (ssl) ສຳລັບຂໍ້ມູນໃນ SSL ຈະເປັນຂໍ້ມູນບຸກຄົນ (ບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດ)

 • ໃຊ້ງານ https ໄດ້
 • ຂໍ້ມູນ SSL ເປັນຂໍ້ມູນບຸກຄົນ
 • ໄດ້ຮັບພາຍໃນ 5 ນາທີ
 • ວົງເງິນຮັບປະກັນ 10,000 USD

500,000 ກີບ/ປີ 450,000ກີບ/ປີ

Organization SSL

SSL ລະດັບອົງກອນ

ເຫມາະສຳລັບເວັບໄຊທ໌ບໍລິສັດ ເພາະສາມາດໃຊ້ງານ https (ssl) ໄດ້ ແລະ ລາຍລະອຽດໃນ ssl ຈະເປັນຂໍ້ມູນບໍລິສັດ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຫລາຍຂຶ້ນ

 • ໃຊ້ງານ https ໄດ້
 • ຂໍ້ມູນ SSL ເປັນຂໍ້ມູນບໍລິສັດໄດ້
 • ໄດ້ຮັບພາຍໃນ 5 ວັນ
 • ວົງເງິນຮັບປະກັນ 1,25 ລ້ານ USD

3,200,000 ກີບ/ປີ 2,880,000 ກີບ/ປີ

Extended SSL

SSL ລະດັບສູງສຸດ

ເຫມາະສຳລັບເວັບໄຊທ໌ບໍລິສັດທີ່ຕ້ອງການຄວາມປອດໄພສູງສຸດ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືສູງທີ່ສຸດໃນໂລກອິນເຕີເນັດ

 • ໃຊ້ງານ https ໄດ້
 • ຂໍ້ມູນ SSL ເປັນຂໍ້ມູນບໍລິສັດໄດ້
 • ໄດ້ຮັບພາຍໃນ 7 ວັນ
 • ວົງເງິນຮັບປະກັນ 1,5 ລ້ານ USD

8,000,000 ກີບ/ປີ 7,200,000 ກີບ/ປີ

ຄ່າບໍລິການແຕ່ລະປະເພດ

Alpha

(Alpha SSL)

OV

(Organization SSL)

EV

(Extended SSL)

ໄລຍະເວລາດຳເນີນການອອກ SSL

ການດຳເນີນການອອກ SSL ແຕ່ລະປະເພດໃຊ້ໄລຍະເວລາໃນການດຳເນີນການແຕກຕ່າງກັນ

5 ນາທີ 7 ວັນ 10 ວັນ

ຄ່າບໍລິການ

ຄ່າບໍລິການ 1 ປີ500,000 ກີບ450,000 ກີບ3,200,000 ກີບ2,880,000 ກີບ8,000,000 ກີບ7,200,000 ກີບ

SSL Options

Wildcard

ຄ່າບໍລິການ 1 ປີ1,200,000 ກີບ1,080,000 ກີບ8,500,000 ກີບ7,650,000 ກີບບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

Public IP Addresses

ຄ່າບໍລິການ 1 ປີບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້3,800,000 ກີບ3,420,000 ກີບບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້