(วันนี้ - 20 ตุลาคม)

ใบรับรองความปลอดภัยโปรแกรม

Code Signing Certificates

ใบรับรองความปลอดภัยสำหรับโปรแกรม หรือ Application เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับผู้ที่ต้องการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมแสดงรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรมว่าใครคือผู้พัฒนา จัดทำขึ้นเมื่อใด

กำลังจะสิ้นสุดใน

แสดงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ก่อนการติดตั้ง

มีการแสดงรายละเอียดของผู้พัฒนาโปรแกรม ชื่อผู้พัฒนา, หน่วยงาน และวันเวลาที่มีการ Update ล่าสุด เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าโปรแกรมที่จะติดตั้งเป็นโปรแกรมที่ถูกต้อง มีตัวตนจริง และปลอดภัย น่าเชื่อถือ

Timestamping Service

มี Timestamping เพื่อรับรองว่าโปรแกรมนี้มีการ Developing หรือ Update ล่าสุดเมื่อวัน และเวลาใด ทำให้รู้ความเคลื่อนไหวของโปรแกรมที่จะติดตั้ง ผู้ใช้งานจะมีความมั่นใจในโปรแกรมมากขึ้นเพราะมีรายละเอียดต่างๆครบถ้วน และยืนยันได้ว่าโปรแกรมที่กำลังจะติดตั้งนั้นถูกต้องอย่างแน่นอน

ไม่แสดง Unknow Publisher

ปกติการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่มี Codesign จะมีการแสดงว่า Unknown Publisher ซี่งจะสร้างความไม่มั่นใจให้กับผู้ที่จะติดตั้งโปรแกรม และอาจเป็นโปรแกรมที่มี Virus หรือ Spy ฝังมาในเครื่องเราได้

รองรับการใช้งานกับทุกอุปกรณ์

security certificates online courses ใบรับรองความปลอดภัยโปรแกรมออนไลน์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ร่วมกับทุกอุปกรณ์ และทุกระบบปฏิบัติการทำให้ผู้พัฒนาไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมบน Windows , Mac OS หรือจะเป็น Application บน IOS หรือ Android ก็สามารถใช้งานใบรับรองนี้ได้

ช่วยเพิ่มจำนวนการ Download

การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัยโปรแกรม ถูกพิสูจน์แล้วในทางสถิติว่าจะทำให้การ Download เพิ่มมากขึ้นกว่าโปรแกรมที่ไม่มีใบรับรอง เพราะในปัจจุบันผู้ใช้งานส่วนมากจะเลือกติดตั้งเฉพาะโปรแกรมที่มีใบรับรองเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน และไม่ต้องการให้อุปกรณ์ที่ใช้งานมีความเสี่ยงในการถูก Hack ข้อมูล

รายละเอียดการบริการ

ฟังก์ชั่น ของใบรับรอง::

Standard code
signing certificate

Extended code
signing certificate

การแสดงข้อมูลบนใบรับรอง

รายละเอียดชื่อองค์กร

รายละเอียดชื่อองค์กร และที่อยู่ขององค์กร

ลบการแจ้งเตือนความปลอดภัย "ไม่พบข้อมูลผู้ผลิตแอพบนหน้าจอ"

ใบรับรองบนแอพพลิเคชั่นของวันและเวลาที่ผลิตแอพจะไม่มีวันหมดอายุ เมื่อมีการติดตั้งใบรับรองเวลาเสริมให้กับแอพ

มีการแนะนำ, และประทับวันเวลาอยู่บนแอพ

มีการแนะนำ, และประทับวันเวลาอยู่บนแอพ

ใช้เซ็นได้ไม่จำกัดจำนวนบนแอพพลิเคชั่น

รองรับการใช้งานกับทุกแพลตฟอร์มหลัก เช่น (Authenticode, Office VBA, Java, Adobe, AIR, Mac OS, Mozilla)

รองรับการใช้งานกับ Key storage

-Cyptographic USB token
(ต้องซื้อเพิ่ม 5,000 บาท)
-HSM*
-Other hardware storage token
-SD card or USB token

-Cyptographic USB token (แถมให้ฟรี)
-HSM*
-Other hardware storage token
-SD card or USB token

ระบบแจ้งเตือนบนหน้าจออัจฉริยะของ Microsoft

ไม่มี

มี

ตัวอย่างลูกค้าที่เลือกใช้ Certificates ของ

ติดต่อทีมงานเพื่อขอใบเสนอราคา