(วันนี้ - 30 เมษายน)

ใบรับรองความปลอดภัยโปรแกรม

Code Signing Certificates

ใบรับรองความปลอดภัยสำหรับโปรแกรม หรือ Application เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับผู้ที่ต้องการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมแสดงรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรมว่าใครคือผู้พัฒนา จัดทำขึ้นเมื่อใด

กำลังจะสิ้นสุดใน

แสดงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ก่อนการติดตั้ง

มีการแสดงรายละเอียดของผู้พัฒนาโปรแกรม ชื่อผู้พัฒนา, หน่วยงาน และวันเวลาที่มีการ Update ล่าสุด เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าโปรแกรมที่จะติดตั้งเป็นโปรแกรมที่ถูกต้อง มีตัวตนจริง และปลอดภัย น่าเชื่อถือ

Timestamping Service

มี Timestamping เพื่อรับรองว่าโปรแกรมนี้มีการ Developing หรือ Update ล่าสุดเมื่อวัน และเวลาใด ทำให้รู้ความเคลื่อนไหวของโปรแกรมที่จะติดตั้ง ผู้ใช้งานจะมีความมั่นใจในโปรแกรมมากขึ้นเพราะมีรายละเอียดต่างๆครบถ้วน และยืนยันได้ว่าโปรแกรมที่กำลังจะติดตั้งนั้นถูกต้องอย่างแน่นอน

ไม่แสดง Unknow Publisher

ปกติการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่มี Code Signing Certificates (ใบรับรองความปลอดภัยโปรแกรม) จะมีข้อความแจ้งเตือนว่า "Unknown Publisher" ซี่งจะสร้างความไม่มั่นใจให้กับผู้ที่จะติดตั้งโปรแกรม และอาจเป็นโปรแกรมที่มี Malware เช่น Virus หรือ Spyware ฝังมาในเครื่องเราได้

รองรับการใช้งานกับทุกอุปกรณ์

Code Signing Certificates ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ร่วมกับทุกอุปกรณ์ และทุกระบบปฏิบัติการทำให้ผู้พัฒนาไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมบน Windows , Mac OS หรือจะเป็น Application บน IOS หรือ Android ก็สามารถติดตั้งใบรับรองความปลอดภัยนี้ได้

ช่วยเพิ่มจำนวนการ Download

การติดตั้งใบรับรองความปลอดภัยโปรแกรม ถูกพิสูจน์แล้วในทางสถิติว่าจะทำให้การ Download เพิ่มมากขึ้นกว่าโปรแกรมที่ไม่มีใบรับรอง เพราะในปัจจุบันผู้ใช้งานส่วนมากจะเลือกติดตั้งเฉพาะโปรแกรมที่มีใบรับรองเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน และไม่ต้องการให้อุปกรณ์ที่ใช้งานมีความเสี่ยงในการถูก Hack ข้อมูล

รายละเอียดการบริการ

ฟังก์ชั่น ของใบรับรอง::

Standard code
signing certificate

Extended code
signing certificate

ค่าบริการ

ค่าบริการ 1 ปี
ค่าบริการ 2 ปี
ค่าบริการ 3 ปี

9,500 บาท 7,600 บาท
16,000 บาท 12,800 บาท
22,000 บาท 17,600 บาท

37,000 บาท 29,600 บาท
64,000 บาท 51,200 บาท
82,000 บาท 65,600 บาท

การแสดงข้อมูลบนใบรับรอง

รายละเอียดชื่อองค์กร

รายละเอียดชื่อองค์กร และที่อยู่ขององค์กร

ลบการแจ้งเตือนความปลอดภัย "ไม่พบข้อมูลผู้ผลิตแอพบนหน้าจอ"

ใบรับรองบนแอพพลิเคชั่นของวันและเวลาที่ผลิตแอพจะไม่มีวันหมดอายุ เมื่อมีการติดตั้งใบรับรองเวลาเสริมให้กับแอพ

มีการแนะนำ, และประทับวันเวลาอยู่บนแอพ

มีการแนะนำ, และประทับวันเวลาอยู่บนแอพ

ใช้เซ็นได้ไม่จำกัดจำนวนบนแอพพลิเคชั่น

รองรับการใช้งานกับทุกแพลตฟอร์มหลัก เช่น (Authenticode, Office VBA, Java, Adobe, AIR, Mac OS, Mozilla)

รองรับการใช้งานกับ Key storage

-Cyptographic USB token
(ต้องซื้อเพิ่ม 5,000 บาท)
-HSM*
-Other hardware storage token
-SD card or USB token

-Cyptographic USB token (แถมให้ฟรี)
-HSM*
-Other hardware storage token
-SD card or USB token

ระบบแจ้งเตือนบนหน้าจออัจฉริยะของ Microsoft

ไม่มี

มี

ตัวอย่างลูกค้าที่เลือกใช้ Certificates ของ

ติดต่อทีมงานเพื่อขอใบเสนอราคา