(วันนี้ - 17 ธันวาคม)

ใบรับรองความปลอดภัยเอกสารออนไลน์

Document Signing ที่ได้รับการรับรองภายใต้ Adobe Approved Trust List (AATL)

ใบรับรองความปลอดภัยเอกสารออนไลน์ PDF signing online เป็นตัวยืนยันว่าเอกสารนั้นถูกสร้างโดยผู้ใด ทำให้ผู้รับมีความมั่นใจ 100% ว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารที่ถูกสร้างขึ้นด้วยหน่วยงานนั้นจริง และสามารถดูวันและเวลาที่ถูกสร้างขึ้นได้ เหมาะสำหรับเอกสารที่มีความสำคัญและต้องการความน่าเชื่อถือ

กำลังจะสิ้นสุดใน

ยืนยันตัวตนของผู้ส่งเอกสารมาจากต้นทาง 100%

ไฟล์เอกสารที่มีการยืนยันด้วย Document Signing (AATL)ใบรับรองความปลอดภัยเอกสารออนไลน์ จะเป็นการยืนยันได้อย่าง 100% ว่าเอกสารนั้นถูกออกมาจากหน่วยงานใดวันและเวลาใด ทำให้ผู้รับมีความมั่นใจได้ว่าเป็นเอกสารจริง ไม่ใช่เอกสารที่ถูกปลอมแแปลงขึ้นมาอย่างแน่นอน เหมาะสำหรับเอกสารที่มีความสำคัญสูง

สามารถใช้ในการยื่นเอกสารตามข้อกำหนดได้ตามกฏหมายอิเล็คทรอนิค

ในปัจจุบันมีการใช้เอกสารอิเล็คทรอนิค Digital Signing (ที่เรารู้จักกันก็คือไฟล์เอกสารต่างๆ) มาใช้เป็นหลักฐานเพื่อพิสูจน์กันในทางกฏหมายมากขึ้น ในประเทศไทยสำหรับนำเอาเอกสารที่มีการรับรอง Document Signing ( AATL) ไปใช้ในทางกฏหมายได้แล้ว ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากหากในอนาคตเราต้องการหลักฐานมาอ้างอิงรูปแบบเอกสาร PDF signing online

แสดงไอคอน เพื่อรับรองว่าเอกสารนี้มีใบรับรองความปลอดภัย

หลังจากที่ติดตั้งใบรับรองความปลอดภัยสำหรับเอกสารแล้ว จะมีการแสดง Icon เพื่อทำให้ผู้รับได้รู้ว่าเอกสารที่เปิดอยู่นั้นเป็นเอกสารที่มีใบรับรองความปลอดภัย ทำให้ผู้รับมีความเชื่อมั่นในเอกสารว่าเอกสารที่ได้รับจากหน่วยงานที่ถูกต้องไม่ใช่เอกสารปลอมแปลง และเมื่อเอกสารถูกแก้ไขจะโชว์กากบาทแดงแทนทันที!

เลือกได้ว่าต้องการใช้ชื่อในเอกสารแบบบุคคล หรือองค์กร

การใช้งานใบรับรองความปลอดภัยเอกสาร สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้เอกสารนั้นถูกรับรองโดยบุคคล(ชื่อ,นามสกุล,อีเมล)หรือต้องการให้เอกสารนั้นถูกรับรองโดยบริษัทขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานโดยผู้ใช้งานสามารถเลือกวิธีการได้ 3 แบบ ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ
1.USB Token 2.HSM Server 3.OnCloud (From Globalsign)

รายละเอียดการบริการ

Individual AATL

Department AATL

Hardware required for certificate Storage

SafeNet Token or HSM for the HSM version of the product.

SafeNet Token or HSM for the HSM version of the product.

Example ldentity on the Certificate

CN = John Smith
O = GMO GlobalSign Ltd
Ou = Support
L = Maidstone
S = Kent
C = GB
E = john.sargent@globalsign.com

CN = Accounting
O = GMO GlobalSign Ltd
Ou = Support
L = Maidstone
S = Kent
C = GB
E = john.sargent@globalsign.com

Required Software

Adobe Acrobat, Microsoft Office, Libre Office or BlueBeam

Adobe Acrobat, Microsoft Office, Libre Office or BlueBeam

Timestamping Services

Included

Included

ตัวอย่างลูกค้าที่เลือกใช้ Certificates ของ

ติดต่อทีมงานเพื่อขอใบเสนอราคา